deklamasiya

deklamasiya
<lat.> Şeir və nəsri həyəcanlı səs və hərəkətlə söyləmə; bədii oxu məharəti. Axşam məktəbdə deklamasiya deyəcəyəm. M. C.. Belə deklamasiya deməyə xüsusən Qələndər meyl göstərirdi. Ə. Ə..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • deklamator — <lat.> Bədii əsərləri məharətlə oxuyan adam; deklamasiya ilə çıxış edən artist …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • deklamatorluq — is. Məharətlə deklamasiya demə. Deklamatorluq məharəti. Onun deklamatorluğuna söz yoxdur …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • inşad — is. <ər.> şair. Bir ədəbi parçanı yüksək səslə və gözəl bir əda ilə oxuma; deklamasiya. İnşad etmək (eləmək) – şeir demək, şeir yazmaq. Şairim! Seyr elə ətrafı, təbiət nə gözəl; Bax mənim hüsnümə, inşad elə bir dadlı qəzəl. A. S.. Hər kəs… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • reçitativ — <ital. recitatio> mus. İntonasiya və ritm cəhətdən ifadəli nitqə yaxın olan vokal musiqi əsər forması; hava ilə deyilən deklamasiya …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”